COMUNICAT SOBRE LES AFECTACIONS A LA 39a FESTA-CONCURS DE LA RATAFIA PER L’ENTRADA EN VIGOR DEL NOU DECRET A CATALUNYA (2)